Jdi na obsah Jdi na menu
 


...JE TŘEBA ZNÁT HISTORICKÁ FAKTA...

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

V dobách dávných, za časů mýtů a legend, kdy antičtí bohové byli malicherní a krutí a stíhali lidstvo útrapami...

Obrazek

...o našem státu ještě neměl nikdo ani páru.

Tento text byl úvodem k Latimerijské kronice, která byla za záhadných okolností zmizena. I přesto, že na nulté straně bylo napsáno, že "Kdo tu knihu ukradne, tomu ruka upadne".

Naštěstí však byly nalezeny dva listy z kroniky. Ty jsou nyní podrobovány důkladnému zkoumání  a o vině bezrukého již není pochyb. Po dokončení zkoumání předmětu doličného, bude tento vystaven v Národní galerii Latimerské v Latimerii.

Z ostatků kroniky dále víme, že stát se během roku 2002 snažil stát se státem ostrovním. Jak víme, je stát omýván z jihoseveru vodami Porubkovými.

Obrazek

Dále je znám fakt, že stát je důkladně poddolován. Pak tedy bylo zcela pochopitelné, že prezident rozhodl, že bude nejlepší demonstrovat suverenitu území tím, že se oddělí. Výkopové práce začaly slibně a zbývaly doslova milimetry, aby stát vyplul na svou životní cestu. Však ouha! Vše bylo zmařeno a místní úřad se ohradil tím, že šlo jen o výkop pro plynofikaci. Zrádci!

Po tomto strašném debaklu se prezident rozhodl prozatím rezignovat na snahy o oddělení a v průběhu let 2002 - 2006 se spolu se všemi Latimerijčany snaží dostat se do povědomí světových velmocí. Všichni Latimerijčané jsou neobyčejně nadaní lidé a prezident může s potěšením konstatovat, že řady Latimerijských se stále rozšiřují. Latimerijčané podnikají diplomatické cesty po celé zeměkouli a pracují na svých odvážných projektech dnem i nocí. Takže nic není ztraceno a stát vzkvétá!

Obrazek

...

Z významných událostí Latimerie pak připomeňme tyto:

 červen 2001 - vznik

 září 2002 - první celolatimerské volby - účast stran: Ekologicko-ter..istická aliance, Linie za šíření hudby, Strana červených a Ivanova radostná aliance. Zvítězila pravicová ETA v čele s Maggií Leon Kohut, šedou eminencí se stala IRA v čele s Izoldou O´Hrabalovou. Levice přešla do opozice.

...o pár dnů později byla ETA postavena mimo zákon...

23.11.2002 - 1. oficiální Sammet - proběhlo setkání hlavních představitelů státu

...následující roky jsou zahaleny rouškou tajemna...je známo, že se stát ocitl v průběhu roku 2003 v krizi, která byla však v průběhu roku 2004 překonána...v letech 2005 a 2006 byli přijati noví občané, vytvořeny oficiální stránky a vše jde tím správným směrem, zdá se...

Co se týče historie z pohledu občanů Latimerie, ví se jen tolik, že původní sestava zůstala v čele s drobnými změnami...své soukromí si Latimerijci pečlivě střeží...